Kalendar

Archive for the ‘Aktuelnosti’ Category

Upis

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE
09. i 10. jula 2020. godine, od 8 – 15 č
Od ove godine omogućeno je da se upis učenika može obaviti:
-U prostorijama škole, pri čemu je potrebno dostaviti sledeća
dokumenta:
-prijava za upis
-originalno uverenje o položenom završnom ispitu
-originalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i
vaspitanju
-uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova
Izvod iz matične knjige rođenih i potvrdu o prebivalištu nije
potrebno donositi, jer ove dokumente škola sama preuzima sa
Portala eUprave.
-pomoću usluge eUpis na Portalu eUprave, bez dolaska u školu, pri
čemu se dokumenta potrebna za upis dostavljaju školi posredstvom
sistema.

Plan upisa za školsku 2020/2021.godinu

 

Plan upisa za školsku 2019/2020.godinu

Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Tehničar za polimere – 30 učenika

Pekar – 30 učenika

Mesar -15 učenika

Operater u prehrambenoj industriji-15 učenika

Hemija, nemetali i grafičarstvo

Tehničar za zaštitu životne sredine – 30 učenika

Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju – 30 učenika

Tekstilstvo i kožarstvo

Modelar odeće – 30 učenika

 

 

Promo video naše škole, sa planom upisa za 2016/2017.godinu

 


 

Razno

Sve informacije vezane za maturu mogu se pronaći na sledećoj adresi:

http://shptsurosprediczrenjanin.
wordpress.com

Sve informacije o obrazovanju odraslih mogu se pronaći na sledećoj adresi:

https://ckoozr.wordpress.com/

Sve informacije o omladinskom projektu „Atelje za učenike“ mogu se pronaći na sledećoj adresi:

https://www.facebook.com/Atelje-za-u%C4%8Denike-1859935284220638/

Upis u novu 2017./2018. školsku godinu

Upis 2017./2018.

Slike sa maturskih svečanosti naše škole

Galerija fotografija