Kalendar
INFORMATOR O RADU

Informator o radu

Naziv: Hemijsko-prehrambena i tekstilna škola „Uroš Predić“ Zrenjanin
Adresa: Ulica Stevice Jovanovića broj 46, 23000 Zrenjanin
Web sajt škole: www.upzr.edu.rs
e-mail: ssupredic@upzr.edu.rs
Telefon / faks: 023/561-567 (centrala)
Šifra delatnosti: srednje stručno obrazovanje – 8532
Šifra proširene delatnosti: ostalo obrazovanje – 8559
Matični broj: 08113670
PIB: 101162294

INFORMATOR O RADU

Razno

Sve informacije vezane za imunizaciju možete dobiti na :

https://euprava.gov.rs/imunizacija-covid-19

Sve informacije vezane za maturu mogu se pronaći na sledećoj adresi:

http://shptsurosprediczrenjanin.
wordpress.com

Sve informacije o obrazovanju odraslih mogu se pronaći na sledećoj adresi:

https://ckoozr.wordpress.com/

Sve informacije o omladinskom projektu „Atelje za učenike“ mogu se pronaći na sledećoj adresi:

https://www.facebook.com/Atelje-za-u%C4%8Denike-1859935284220638/

Upis u novu školsku godinu

Upis

Slike sa maturskih svečanosti naše škole

Galerija fotografija