Kalendar

Kolektiv

Na čelu svakog uspešnog kolektiva stoji uspešno rukovodstvo. Na čelu našeg uspešnog kolektiva nalazi se sledeće rukovodstvo:

Direktor škole: Jugoslav Bogdanović

Koordinator praktične nastave: Tatjana Kočišev i Natalija Lalić

Koordinator za obrazovanje odraslih: Goran Poš

Za normalno funkcionisanje škole pored uspešnog rukovodstva potrebno je imati i dobru pravnu, finansijsku i administrativnu službu. U našoj školi to su:

Sekretar škole: Ivana Ristić Gerginov

Šef računovodstva: Dragana Kopanja

Organizator materijalno-finansijskih poslova: Jelena Milošev

Administrativni referent: Nada Klepić

Stručni saradnici u našoj školi su:

Školski psiholog: Ljubica Terzin

Bibliotekar: Milan Dulović

Za izuzetne rezultate koji naši učenici postižu na mnogobrojnim takmičenjima kao i za profesionalno i kvalitetno svakodnevno izvođenje nastave zaduženi su sledeći profesori koji predaju u okviru sledećih stručnih veća:

I – Stručno veće za srpski jezik i književnost i umetnosti

Dabović Svetlana – predsednik

Soro Anđelija

Mulić Steluca

Đolić Jovanka

Lazički Aleksandra

Đorđević Dušanka

II – Stručno veće za strane jezike 

Turkulj Jasna- predsednik

Stanić Dragana

Ćirić Snežana

Momirski Dušica

III – Stručno veće za društvene nauke               

Pavlov Predrag- predsednik

Lakatuš Nataša

Stojić Gordana

Bodiroga Zorica

Kostić Goran

Baračkov Aleksandra

Ševo Nemanja

Šandor Zoltan

Bogdanov Danijela

IV – Stručno veće za biologiju i fizičko vaspitanje

Skokin Miodrag – predsednik

Protić Olgica

Tomić Aleksandar

Slankamenac Ivana

Fluture Ana-Marija

V – Stručno veće za matematiku, fiziku i računarstvo i informatiku 

Ivanov Valentina – predsednik

Arsić Ivana

Antić Nikola

Vukonjanski Snežana

Radovančević Darko

Stanić Nataša

VI – Stručno veće za oblast hemije   

Čavić Rozalija – predsednik

Antić Branka

Obućinski Branislava

Poš Goran

Kečkeš Gabrijela

Lalić Natalija

Topalov Predrag

Rakić Panić Blanka

VII – Stručno veće za oblast hemijske tehnologije  

Cerović Zagorka- predsednik

Čvorović Vesna

Istrat Predrag

Žarin Lončarski Mira

Tešić Jelena

Tomić Ljubinka

Stajić Vukica

VIII – Stručno veće za oblast prehrambene tehnologije

Đirošan Aneta – predsednik

Petrović Virđinija

Ristić Staniša

Mačak Ivanka

Molnar Hilda

Kukin Aleksandra

Veskov Ljubica

Curaković Tatjana

Nikolić Jelena

Vojinov Kojić Tatjana

Soro Svetlana

Mihajlov Tatjana

IX – Stručno veće za tekstilne tehnologije 

Galić Milan- predsednik

Garčev Siniša

Đurović Miloš

Živković Jadranka

Šuntić Biljana

 Pomoćni nastavnici naše škole su:

za područje rada hemija, nemetali i grafičarstvo:

Rajlić Ivana i Gardinovački Snežana

za područje rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane:

Marjanski Boško i Masal Roberta

za područje rada Tekstilstvo i kožarstvo: Klepić Nada

Za normalno tehničko funkcionisanje škole  zaduženo je sledeće pomoćno-tehničko osoblje:

Duganić Jovanka

Terzić Milica

Bugar Jonel

Novaković Snežana

Lazar Milinka

Aslani Vasvija

Tomić Branka

Markuš Rozalija

Milisavljević Slavica

Milisavljević Milica

Todorović Slađana

Cvetkov Živojin

Ristović Zlatomir

 

Razno

Sve informacije vezane za maturu mogu se pronaći na sledećoj adresi:

http://shptsurosprediczrenjanin.
wordpress.com

Sve informacije o obrazovanju odraslih mogu se pronaći na sledećoj adresi:

https://ckoozr.wordpress.com/

Sve informacije o omladinskom projektu „Atelje za učenike“ mogu se pronaći na sledećoj adresi:

https://www.facebook.com/Atelje-za-u%C4%8Denike-1859935284220638/

Upis u novu 2017./2018. školsku godinu

Upis 2017./2018.

Slike sa maturskih svečanosti naše škole

Galerija fotografija