Колектив

На челу сваког успешног колектива стоји успешно руководство. На челу нашег успешног колектива налази се следеће руководство:

Директор школе: Југослав Богдановић

Координатор практичне наставе: Татјана Кочишев и Наталија Лалић

Координатор за образовање одраслих: Горан Пош

За нормално функционисање школе поред успешног руководства потребно је имати и добру правну, финансијску и административну службу. У нашој школи то су:

Секретар школе: Ивана Ристић Гергинов

Шеф рачуноводства: Драгана Копања

Организатор материјално-финансијских послова: Гардиновачки Снежана

Административни референт: Милисављевић Милица

Стручни сарадници у нашој школи су:

Школски психолог: Љубица Терзин

Библиотекар: Петровић Вирђинија

За изузетне резултате који наши ученици постижу на многобројним такмичењима као и за професионално и квалитетно свакодневно извођење наставе задужени су следећи професори који предају у оквиру следећих стручних већа:

I – Стручно веће за српски језик и књижевност и уметности

Дабовић Светлана – председник

Ђолић Јованка

Лазички Александра

Ђорђевић Душанка

II – Стручно веће за стране језике 

Туркуљ Јасна- председник

Станић Драгана

Ћирић Снежана

III – Стручно веће за друштвене науке               

Павлов Предраг- председник

Лакатуш Наташа

Стојић Гордана

Бодирога Зорица

Барачков Александра

Јовановић Желимир

Јухас Ирен

IV – Стручно веће за биологију и физичко васпитање

Кукин Петар – председник

Шакић Александар

 

V – Стручно веће за математику, физику и рачунарство и информатику 

Иванов Валентина – председник

Арсић Ивана

Игњатовић Богдан

Вукоњански Снежана

Станић Наташа

VI – Стручно веће за област хемије   

Чавић Розалија – председник

Обућински Бранислава

Пош Горан

Кечкеш Габријела

Лалић Наталија

Топалов Предраг

Ракић Панић Бланка

VII – Стручно веће за област хемијске технологије  

Томић Љубинка- председник

Чворовић Весна

Тешић Јелена

VIII – Стручно веће за област прехрамбене технологије

Ђирошан Анета – председник

Ристић Станиша

Мачак Иванка

Молнар Хилда

Кукин Александра

Весков Љубица

Цураковић Татјана

Вујковић Јелена

Војинов Којић Татјана

Соро Светлана

IX – Стручно веће за текстилне технологије 

Галић Милан- председник

Гарчев Синиша

Исидора Чаленић

Живковић Јадранка

Шунтић Биљана

 Помоћни наставници наше школе су:

за подручје рада хемија, неметали и графичарство:

Рајлић Ивана и Гардиновачки Снежана

за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране:

Марјански Бошко и Масал Роберта

за подручје рада Текстилство и кожарство: Клепић Нада

За нормално техничко функционисање школе  задужено је следеће помоћно-техничко особље:

Терзић Милица

Бугар Јонел

Новаковић Снежана

Лазар Милинка

Аслани Васвија

Томић Бранка

Маркуш Розалија

Милисављевић Славица

Тодоровић Слађана

Цветков Живојин

Ристовић Златомир