Kalendar
INFORMATOR O RADU

Kontakt

HPTŠ „Uroš Predić“,Stevice Jovanovića 46, Zrenjanin 23000, Srbija

PIB: 101162294

MATIČNI BROJ: 08113670

BROJ U CENTRALNOM REGISTRU-FAKTURA:02111

Telefoni:
023 561 567 – centrala,direktor
023 561 723 – zbornica
023 561 798 – računovdstvo
023 515 798 – sekretar
023 511 970 – pomoćnik direktora
faks: 023 561 567

E-mail:
Škola : ssupredic@upzr.edu.rs
Direktor: direktor@upzr.edu.rs
Sekretar: sekretar@upzr.edu.rs
PP Služba: ppsluzba@upzr.edu.rs
Računovdstvo: racunovodstvo@upzr.edu.rs

Razno

Sve informacije vezane za imunizaciju možete dobiti na :

https://euprava.gov.rs/imunizacija-covid-19

Sve informacije vezane za maturu mogu se pronaći na sledećoj adresi:

http://shptsurosprediczrenjanin.
wordpress.com

Sve informacije o obrazovanju odraslih mogu se pronaći na sledećoj adresi:

https://ckoozr.wordpress.com/

Sve informacije o omladinskom projektu „Atelje za učenike“ mogu se pronaći na sledećoj adresi:

https://www.facebook.com/Atelje-za-u%C4%8Denike-1859935284220638/

Upis u novu školsku godinu

Upis

Slike sa maturskih svečanosti naše škole

Galerija fotografija