Kalendar
INFORMATOR O RADU

Područja Rada

Obrazovni profili naše škole sa područjima rada

U okviru naše škole obrazuju se obrazovni profili iz tri područja rada:

  1. Hemija, nemetali i grafičarstvo
  2. Poljoprivreda , proizvodnja i prerada hrane
  3. Tekstilstvo i kožarstvo

anketa

 

Razno

Sve informacije vezane za imunizaciju možete dobiti na :

https://euprava.gov.rs/imunizacija-covid-19

Sve informacije vezane za maturu mogu se pronaći na sledećoj adresi:

http://shptsurosprediczrenjanin.
wordpress.com

Sve informacije o obrazovanju odraslih mogu se pronaći na sledećoj adresi:

https://ckoozr.wordpress.com/

Sve informacije o omladinskom projektu „Atelje za učenike“ mogu se pronaći na sledećoj adresi:

https://www.facebook.com/Atelje-za-u%C4%8Denike-1859935284220638/

Upis u novu školsku godinu

Upis

Slike sa maturskih svečanosti naše škole

Galerija fotografija