Подручја Рада

Образовни профили наше школе са подручјима рада

У оквиру наше школе образују се образовни профили из три подручја рада:

  1. Хемија, неметали и графичарство
  2. Пољопривреда , производња и прерада хране
  3. Текстилство и кожарство