Kalendar

UPIS

Plan upisa za školsku 2021/2022.godinu

Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Pekar – Prerađivač mleka 15+15 učenika

Mesar – Operater u prehrambenoj industriji 15+15 učenika

 

Hemija, nemetali i grafičarstvo

Tehničar za polimere 30 učenika

Tehničar za zaštitu životne sredine – 30 učenika

Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju – 30 učenika

Tekstilstvo i kožarstvo

Modelar odeće – 30 učenika

Razno

Sve informacije vezane za imunizaciju možete dobiti na :

https://euprava.gov.rs/imunizacija-covid-19

Sve informacije vezane za maturu mogu se pronaći na sledećoj adresi:

http://shptsurosprediczrenjanin.
wordpress.com

Sve informacije o obrazovanju odraslih mogu se pronaći na sledećoj adresi:

https://ckoozr.wordpress.com/

Sve informacije o omladinskom projektu „Atelje za učenike“ mogu se pronaći na sledećoj adresi:

https://www.facebook.com/Atelje-za-u%C4%8Denike-1859935284220638/

Upis u novu školsku godinu

Upis

Slike sa maturskih svečanosti naše škole

Galerija fotografija