УПИС

Plan upisa za školsku 2024/2025.godinu

Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Prehrambeno biotehnološki tehnicar: 18+10 učenika po dualu

Pekar: 4+10 učenika po dualu

Operater u prehrambenoj industriji: 14 učenika

Hemija, nemetali i grafičarstvo

Tehničar za zaštitu životne sredine: 28 učenika

Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju : 28 učenika

Tekstilstvo i kožarstvo

Tehničar modelar odeće : 13+15 učenika po dualu

UPIS UČENIKA U II,III I IV RAZRED 24.08.I 25.08.2023.GODINE OD 8 DO 12 H

UPIS 2023/2024.
Tehničar za biotehnologiju (30 učenika)

Izdvajanje i prečišćavanje biljnih i životinjskih sirovina, koje se prevode u hranu (ulje, šećer, skrob).

Koristeći aktivnosti mikroorganizama biotehnološkim putem mogu se proizvoditi mnoge materije koje su od velikog značaja za čoveka i to: hrana (fermentisani mlečni proizvodi, pekarski kvasac, organske kiseline, pivo, vino, alkohol itd), lekovi (antibiotici, vitamini, enzimi, hemikalije i energenti).

Neki od stručnih predmeta su analitička hemija, biohemija, mikrobiologija, fizička hemija, prehrambena tehnologija, mašine, aparati sa automatikom, ispitivanje namirnica itd. Možete se zaposliti u prehrambenoj industriji, industriji alkoholnih pića (piva i vina), a školovanje mogu nastaviti na svim fakultetima na srodnim fakultetima, ali i drugim fakultetima i višim školama.

UPIS 2023/2024.
Tehničar za zaštitu životne sredine (30 učenika)

Meri i prati zagađenje životne sredine,

Kontroliše rad sa štetnim i otpadnim materijama, vodi računa o tehnologiji pravilnog odlaganja, skladištenja i reciklaže otpadnih materija,

Vrši ispitivanja vode, vazduha i zemljišta radi pripreme za njihovo prečišćavanje,

Ispitivanja mogu biti fizička, hemijska, mikrobiološka i toksikološka (prisustvo otrovnih materija),

Stara se o primeni propisa, sređuje i analizira podatke o stepenu zagađenja životne sredine i prosleđuje ih nadležnim ustanovama koje po potrebi preduzimaju odgovarajuće mere.

Kada su u pitanju stručni predmeti, đaci će učiti opštu i neorgansku hemiju, fizičku hemiiju, organsku hemiju, analitičku hemiju, tehničko crtanje i mašinske elemente, mašine, aparate i operacije, hemijsku tehnologiju, mikrobiologiju, zagađivanje i zaštitu tla, izvore zagađenja životne sredine, ispitivanje tla, vode i vazduha, zagađivanje i zaštitu vode…

Nakon završavanja ovog smera postoji mogućnost zaposlenja na preradi vode za piće, preradi otpadnih i industrijskih voda, na preradi i odlaganju industrijskog čvrstog otpada, na preradi i odlaganju komunalnog otpada, na reciklaži čvrstog i tečnog otpada, u agenciji za zaštitu životne sredine, u opštinskim komunalnim inspekcijama, u proizvodnji energije i preradi sirove nafte, u hemijskoj industriji, u prehrambenoj industriji, u tekstilnoj industriji, u poljoprivredi i šumarstvu i saobraćaju. Takođe, školovanje možete nastaviti na tehnološkom fakultetu, prirodno-matematičkom, poljoprivrednom, šumarskom, tekstilnom fakultetu, tehničkom fakultet i drugi.

UPIS 2023/2024.
Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju (30 učenika)

Učestvuje u hemijskoj i farmaceutskoj industrijskoj proizvodnji, pripremi i organizaciji tehnološkog procesa proizvodnje, obavlja fizička i hemijska ispitivanja materijala,

Rukuje laboratorijsko-hemijskom opremom, aparatima i uređajima,

Učestvuje u industrijskoj proizvodnji lekovitih masti, tableta, kapsula, praškova, sredstava za sprečavanje bolesti (vakcina, vitamina, dezinfekcionih sredstava), rastvora za injekcije i infuziju, kapi za uho, oči i nos, antibiotika,

Prati, kontroliše i skladišti sirovine, poluproizvode i gotove proizvode.

Od stručnih predmeta, učenici će imati organsku hemiju, analitičku hemiju, mikrobiologiju, fizičku hemiju, sirovine za farmaceutske proizvode, biohemiju, tehnologiju farmaceutskih proizvoda, mašine, aparate i operacije, hemijsku tehnologiju.

Nakon završenog školovanja možete se zaposliti u hemijskoj i farmaceutskoj industriji, upisati tehnološki, prirodno- matematički fakultet (hemija), farmaciju itd.

UPIS 2023/24.
Tehničar modelar odeće (30 učenika)

Poznaje osnovne estetske i funkcionalne karakteristike odeće, tehnike crtanja i slikanja, tekstilne materijale,

Ume da dizajnira, konstruiše odevne predmete, iskroji krojne delove, sašije odevne predmete.

Stručni predmeti koje će pohađati su crtanje i slikanje, estetsko oblikovanje, tehnologija odeće, tekstilni materijali, konstrukcija i modelovanje odeće. Mogućnost za zaposlenje je u tekstilnoj industriji. Učenici nakon ovog smera mogu da upišu sve visoke škole i fakultete vezane za tekstil, odevne tehnologije, grafički dizajn, dizajn odeće, tekstila, kao i ostale oblasti likovnih i primenjenih umetnosti. Takođe, sve ostale fakultete po sopstvenom nahođenju i interesovanjima. Pored toga, zahvaljujući nastavi preduzetništva, učenici se osposobljavaju i osnažuju da samostalno formiraju privatna preduzeća u oblasti tekstila i dizajna.

UPIS 2023/2024.
Pekar (15 učenika)

Radi u industriji hleba, peciva, testenina i poslastica ,pekarama, objektima društvene ishrane, na brodovima, u ugostiteljstvu, prodavnicama ili sopstvenoj pekari,

Preuzimanje brašna i drugih sirovina za proizvodnju pekarskih proizvoda, mašinsko i ručno mešenje i oblikovanje testa,obrada testa,oblikovanje testa, kontrola narastanja testa, pečenje i kontrola pečenja pekarskih i poslastičarskih proizvoda. Kontrola pekarskih mašina i transport proizvoda do potrošača,

Rad na prodaji proizvoda,

Rad sa kupcima.

Od stručnih predmeta tu su hrana i ishrana, operacije i merenja u pekarstvu, sirovine u pekarstvu, zdrastvena bezbednost hrane, objekti i oprema u pekarstvu, proizvodnja hleba, proizvodnja peciva kolača i testenina, tržište i promet pekarskih proizvoda, preduzetništvo itd.

Mogućnosti za zaposlenje pekare, pekare hipermarketa, picerije, restorani brze hrane, buregdžinice, na brodovima, u ugostiteljstvu, prehrambenoj industriji (industrija hleba i peciva); otvaranje sopstvenog biznisa-pekare, picerije, poslastičarnice, kolačare, restorana brze hrane. Moguća je specijalizacija za V stepen (VKV); dokvalifikacija u okviru struke (IV stepen) i visoka škola (prehrambeni smer).

UPIS 2023/2024.
Operater u prehrambenoj industriji (15 učenika)

Rad u preduzećima koja se bave pripremom vode za piće i prehrambenu industriju, proizvodnjom, preradom i distribucijom prehrambenih proizvoda kao što su jestiva ulja i biljne masti, margarini, majonezi i proizvodi srodni majonezu, supe, konditorski proizvodi, bezalkoholna pića i mineralne vode, proizvodi od voća i povrća…

Osposobljen za rukovanje aparatima i uređajima u pogonima za pripremu vode za piće i prehrambenu industriju, proizvodnju jestivih ulja i margarina, majoneza i proizvoda srodnih majonezu, bezalkoholnih pića i mineralnih voda, supa, konditorskih proizvoda, proizvoda od prerađenog voća i povrća, aditiva, začina; ispituje sirovine i gotove proizvode, radi na termičkoj obradi namirnica, pravilnom skladištenju i čuvanju namirnica.
Neki od stručnih predmeta koje će učenici pohađati su: fizika, hemija, ishrana ljudi, operacije i merenja u prehrambenoj industriji, prehrambena tehnologija, proizvodnja prehrambenih proizvoda, zdravstvena bezbednost hrane.
Ovo je široki profil koji omogućava zapošljavanje u više grana prerađivačke industrije (u preduzećima koja se bave proizvodnjom, preradom i distribucijom prehrambenih proizvoda), u prehrambenoj industriji, konditorskoj, industriji bezalkoholnih i alkoholnih pića, u vodovodu, uljari, industriji margarina i majoneza, industriji za proizvodnju supa i začina, industriji za preradu voća i povrća… Đaci se mogu dokvalifikovati i u okviru struke, nastaviti školovanje na visokoj školi strukovnih studija (za prehrambenu struku, ugostiteljstvo, hotelijerstvo i slične visoke škole).

Plan upisa za školsku 2023/2024.godinu

Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Tehničar za biotehnologiju – 30 učenika

Pekar – Operater u prehrambenoj industriji 15+15 učenika

Hemija, nemetali i grafičarstvo

Tehničar za zaštitu životne sredine – 30 učenika

Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju – 30 učenika

Tekstilstvo i kožarstvo

Modelar odeće – 30 učenika

Plan upisa za školsku 2022/2023.godinu

UPIS 2022/23

Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Prehrambeni tehničar – 30 učenika

Pekar – Operater u prehrambenoj industriji 15+15 učenika

Hemija, nemetali i grafičarstvo

Tehničar za polimere 30 učenika

Tehničar za zaštitu životne sredine – 30 učenika

Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju – 30 učenika

Tekstilstvo i kožarstvo

Modelar odeće – 30 učenika